Vào chùa nhẩy nồi cơm điện….sau đó dùng ruột nồi cơm tá/ng sư thầy kh:âu 7 mũi

Posted by

 

2 idol nh, ảy đồ Thờ ở chùa làng Dương Lôi, đấm sư thầy nhập viện lúc 13h chiều nay đã đc quân triều đình bế đi !!