Từ Sơn – Bắc Ninh đêm qua: 2 xe máy đuổi nhau gây t:ai nạn, 1 xe đâm vào cột với tốc độ ánh sáng

Posted by

Vĩnh Thọ, Hương Mạc, Bắc Ninh. 2 thanh niên không mũ đi với tốc độ ánh sáng lao thẳng vào tường của một người dân (có mẻ tường) rồi m/áu me phun đây đường tiên lượng xấu. Rất may là khi ngã đã không lao vào ai cả

Theo người dân kể lại rằng 2 xe máy đuổi nhau tốc độ rất nhanh.

1 xe đâm vào cột điện, 1 trong 2 tranh niên tử vong ngay tại chỗ