Tngt rất nghiêm trọng tại Thanh Hà – Hải Dương

Posted by

Theo lời nhân chứng tại hiện trường kể thì các cháu chạy nhanh lắm, ít nhất 1 mạng tại chỗ – Video