TIN NÓNG Hải Phòng: BIẾN GẦN VƯỜN HOA NHÀ KÈN – NGƯỜI T.RE.O C:Ổ

Posted by

Vụ việc đã xảy ra từ sáng sớm nay. Chân vẫn chạm đất thế này mà đi được.

Ảnh mình che lại vì 1 số lí do nhé