Thuận An – Bình Dương vừa xong: Say sỉn, bị container c/a/n’ ch/et

Posted by

Xem lại camera mà ớn

Người đàn ông nghi say sỉn, đi loạn choạng rồi ngã nhào đầu về phía bánh xe container đang ôm cua rẽ phải… Người không nguyên v.ẹn, ra đi tại chỗ.

Vừa xong ở ngã tư cây xăng 71, Thuận An.

Báo bác tài cont nghe nói xuống xe khóc ngất luôn