Tainan lao động ở Bình Phước: 1 người bị cuốn vào máy x:ay

Posted by

Tainan lao động tại Chơn Thành – Bình Phước

Nghe nói mất vài bộ phận, chưa rõ sống chết