Tai nạn đắp chiếu dưới chân cầu vượt Sóng Thần

Posted by

Bình Dương : Một người “không qua khỏi” sau khi va chạm với xe tải ở chân cầu vượt Sóng Thần lúc trưa nay 😰🙏

Video

 

Có thể là hình ảnh về 2 người, xe môtô, xe scooter và văn bản

Có thể là hình ảnh về 2 người, đường và văn bản

Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản