Suối đoạn qua P. Hiệp Thành, Thủ Dầu Một vừa xong, chả hiểu kiểu gì

Posted by

Suối đoạn qua P. Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương vừa xong.

Chả hiểu kiểu gì 1 ông ang nằm luôn dưới suối ngủ bất động cả tiếng đồng hồ làm bà con h.ốt hoảng trình báo công an. Công an đến ổng dậy bảo “nhà nóng quá ra đây ngủ tí cho mát cũng không yên … mắc mệt”