Quới An – Tiền Giang: Đoạn Video 1p22s cận cảnh kinh khủng nhất lúc này

Posted by

Quới An – Tiền Giang: Đoạn Video 1p22s cận cảnh kinh khủng nhất lúc này

Bình Tân – Gò Công Tây – Tiền Giang

Nữ chủ nhà nghỉ bị 1 người đàn ông s/át h/ại g/iã man sau đó người đàn ông này cũng đã tự xử tại phòng số 07 và không qua khỏi
02 m/ạng người .. nghe người dân xung quanh nói người đàn ông này có nợ bà chủ nhà nghỉ 1 số tiền