Phố đi bộ Phổ Yên – Thái Nguyên đêm qua: đang đi cướp thì bị ta:i na:n

Posted by

Nghe nói là cướp điện thoại bị người ta đuổi rồi đâm vào taxi ở ngã tư phổ Yên

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 444481743_1526365224585699_5116814973105943322_n.jpg
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 445170302_1526365251252363_7077401340655739180_n.jpg