Phát hiện 1 thithe trôi dạt vào bờ tại biển Thịnh Long – Nam Định

Posted by

Hình ảnh:

Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình ảnh về bãi biển và đại dương