Nông Cống – Thanh Hoá, 1 người uống rượu say nằm giữa đường, ô tô không kịp phản ứng c/án qua kết quả l/òng văng hết ra ngoài.

Posted by

Phổi đập liên tục người dân đưa đi cấp cứu phải dùng tay ấn phổi vào…

  
Chưa rõ gái hay trai