Nhậu nhẹt rồi đâm nhau, ít nhất 1 người đã TV tại Phường Thanh Bình – TP. Hải Dương

Posted by

Nhóm thanh niên thuê trọ, nhậu say xiên nhau… pháp y, vks, công an đang mổ tử thi….
Thấy bảo ở Đức Minh – Phường Thanh Bình – TP Hải Dương, thấy bảo lại 🔪
Có thể là hình ảnh về 3 người, đám đông và văn bản
Có thể là hình ảnh về 5 người, xe môtô, xe scooter và văn bản
Có thể là hình ảnh về 8 người, xe cứu thương và văn bản

Có thể là hình ảnh về 8 người, xe segway, xe scooter và văn bản

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản