Ngay lúc này…Cầu Móng Sến Sa Pa

Posted by

Cầu Móng Sến – Sapa, nơi được gọi là cây cầu cạn cao nhất VN

Chưa rõ nguyên nhân