Ngã thì nhẹ thôi nhưng mà c:o gi:ật luôn

Posted by