KIÊN GIANG SÁNG NAY: Bé gái học sinh đi bế giảng nhận giấy khen thì bị TNGT đ/ứt l/ìa dò

Posted by

Bé gái học sinh lớp 6 đi bế giảng nhận giấy khen thì bị TNGT đứt lìa dò. Mong bé qua khỏi.

Nhìn mà đau lòng . Qua đường quá ẩu ah chị em có em út là học sinh nhớ nhắc nhỡ quan sát khi qua lộ . Gần trường cấp 3 U Minh Thượng