Hưng Yên: đang đi bộ người đàn ông bị 1 người đi xe máy hạ r/ớt luôn cánh tay

Posted by

Hưng Yên: đang đi bộ người đàn ông bị 1 người đi xe máy hạ r/ớt luôn cánh tay

Dị Sử – Mỹ Hào – Hưng Yên. Người này sau đó kêu gào và đã được 1 số người xung quanh khu vực xảy ra sự việc đưa đi cấp cứu cùng với cánh tay bị đứt lìa của mình