Huế: Bắt ghen văn minh nhất quả đất

Posted by

Anh chồng gắp nghêu với tôm không nghỉ tay với bạn gái mặc dù vợ đang mang bầu 6 tháng trước mặt quay cờ nhíp

– 5 năm làm người yêu

– Làm vk được 1 tháng

– Làm Mẹ được 6 tháng, xong nó đi lụm con khác

Status trên story của em gái mưa