Đường DH92 – Sa Pa:1 người bị tấm bê tông đè…Chưa rõ là thi công công trình hay là làm gì mà thấy ng:uy h:iểm quá!

Posted by