Dùng kích điện đánh cá bị điện giật tử vong

Posted by

Video

Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình ảnh về 2 ngườiCó thể là hình ảnh về 1 người