Đang hạnh phúc mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ với con bồ thì con vợ nó đến phá đám

Posted by

Đang hạnh phúc mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ với con bồ thì con vợ nó đến phá đám

Phát hiện chồng ở cùng cô gái lạ, cô vợ dẫn theo người thân đánh cô gái không thương tiếc. Nghe nói cô gái bị đánh mới làm mũi