Chị vợ từ Hà Nội lên tận Bắc Kạn sau khi tiểu 3 nhắn tin thá:ch th:ức: “Em ng:ủ với chồng chị vui lắm”. Cái kết ấm lòng quá. Tiếng bôm bốp nghe đã tai thât sự

Posted by

Chị vợ từ Hà Nội lên tận Bắc Kạn sau khi tiểu 3 nhắn tin thá:ch th:ức: “Em ng:ủ với chồng chị vui lắm”. Cái kết ấm lòng quá. Tiếng bôm bốp nghe đã tai thât sự

 

Có thể là hình ảnh về 3 người và văn bản cho biết '"Em n:gủ với chồng chị vui lắm" và cái kết Iu'