Chém nhau tại Dương Quang – Mỹ Hào – Hưng Yên, có người đã được đưa đi cấp cứu và Tv

Posted by

Video tiếp tục được cập nhật:

Có thể là hình ảnh về 2 người, xe môtô và xe scooter

Có thể là hình ảnh về văn bản

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết '8 YÊN M HΟ รี HÀO'

 

Người bị 🗡️ đã mất

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'TIN BUỒN BAN TỔ CHỨC TANG LỄ VÀ GIA ĐÌNH vô CÙNG THƯỢNG TIẾC BÁO TIN/ Sinh ngày: 05 tháng 01 năm 2001 Từ trần hồi: 20 giờ 30 ngày 0.6... 06.6/2024 /20 2.4 (Tức ngày o1 .tháng tháng năm âm lịch) HƯỞNG THỌ:.. 24 TUỔI Lễ nhập quan: 7 giờ a0 ngày 07/6120 /2024 Lễ viếng: 7 giờ 30 ngày 07 6. /20 Lễ di quan: 15 giờ 00 ngày 0.7.16/20 /20 24 Lễ an táng: 18 giờ 30 ngày 07/6 /20 24 Tại nghĩa trang que nhà thôn T/M BAN TANG LỄ VÀ GIA ĐÌNH'