Cây xăng Côn Sơn – Chí Linh – Hải Dương 1 người t*v.ong tại vỉa hè không rõ nguyên nhân

Posted by

Ảnh

Có thể là hình ảnh về 1 người, máy thu tiền đỗ xe, đường phố và đường

Có thể là hình ảnh về đường phố và đền thờ

Có thể là hình ảnh về 4 người, cây, đường và đường phố