Cầu Á Lữ – Bắc Giang‼️ phát hiện 1 thithe nữ sn 2004

Posted by

❌Cầu Á Lữ , Bắc Giang ngày 07/06❌
Cô gái 2k4 nh̶ả̶y̶ ̶kầ̶u̶ Á Lữ , Bắc Giang tối 07/06 đã được tìm thấy vào sáng ngày 08/06
Nguyên nhân ban đầu được biết cô gái có yêu 1 thanh niên nhưng bị GĐ ngăn cản
Cả 2 đến cầu Á Lữ để q̶u̶y̶ê̶n̶ ̶s̶i̶n̶h̶ cùng nhau
Tuy nhiên sau khi cô gái n̶h̶ả̶y̶ ̶x̶u̶ố̶n̶g̶ thì thanh niên kia nhìn thấy s̶ợ̶ quá không dám n̶h̶ả̶y̶ ̶
Hậu quả cô gái t̶ử̶ ̶v̶o̶n̶g̶..Đáng nói hơn , thanh niên này đã có vợ con
Cơ quan chức năng cũng đã đưa thanh niên đi lấy lời khai
Có thể là hình ảnh về 3 người và thuyền kayak

Cơ quan chức năng cũng đã đưa thanh niên đi lấy lời khai