Bóng bánh quá sức nguy hiểm thật. Bạn nam trong hình đang đá thì ngã gục, người tím dần, hơi thở yếu, răng cắn chặt môi, một lúc sau còn đi vesinh mất kiểm soát.

Posted by

Nhờ bạn bè nhanh trí nên em ấy đã qua khỏi cơn nguy hiểm