Bình Xuyên – Vĩnh Phúc: 1 người bị l:ột sạch d@ đầu

Posted by

Ngay lúc này ở  Trại Cúp – Bá Hiến – Bình Xuyên – Vĩnh Phúc

Bị lột hết da đầu với tóc. Hiện đang đi viện chưa rõ tình hình.

Người đã đưa đi cấp cứu