Biến Cát – Bình Dương: Mẹ chở con đi học, trên đường trở về thì l.ọt gầm xe tải không qua khỏi tại chỗ.

Posted by

Ngã 3 Công An Bến Cát sáng nay, nghe bảo mẹ chở con đi học xong, trên đường trở về thì l.ọt gầm xe tải không qua khỏi tại chỗ.