Biến căng tại Thuận An – Bình Dương Cụ bà dùng xăng tự thiêutrong phòng trọ

Posted by

Cụ bà dùng xăng thự t hiêu trong phòng trọ

Có thể là hình ảnh về 1 người

Cập nhật thêm: Vẫn thở nên đã được đưa đi cấp cứu nhưng ông chú nói chẳng còn đồng nào ứng viện phí, 2 vợ chồng già ở trọ. thất nghiệp bệnh t.ật kéo đến trong lúc không tiền nên bà đã nhiều lần nghỉ quẫn

Có thể là hình ảnh về 5 người và bệnh viện