Bạc Liêu: 1 người có biệt danh “Cậu Hùng B#ng” bị 🗡️ TV ☠️

Posted by

Video

Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình ảnh về 2 người, con cù lần và bệnh viện