Ngã 3 Phù Lỗ – Sóc Sơn – Hà Nội, nguoi đã tv

Posted by

Xe máy đi tránh xe rác , và rồi va chạm với xe tải.